Czterdzieści statystów na konferencji w Warszawie

Statyści jak sztuczny tłum na konferencji w Hotelu w Warszawie