Modelki na pokazie mody bielizny w Lublinie

Udział czterech modelek w pokazie mody bielizny sześciu marek